Sobota, 17 kwietnia 2021, tydzień nieparzysty (15)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

DR HAB. NATASZA DURAJ, PROF. UŁ

Kierownik Katedry

Profesor UŁ

pokój: F018
tel.: +48 42 635 52 38
e-mail: natasza.duraj@uni.lodz.pl

konsultacje


 • analiza ekonomiczna
 • bezpieczeństwo ekonomiczne
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • przestępczość w sferze działalności ekonomicznej
 • zapobieganie przestępczości gospodarczej

Projekt badawczy nr 1 H02C 01428: Wpływ rezerw finansowych na politykę dywidendy i wypłacalność przedsiębiorstwa (przyznany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, 2005-2007).  

Projekt Nr 505/595: Kształtowanie rezerw finansowych a rozwój handlowych spółek osobowych zespół (z dr Agnieszką Janus)
Projekt Nr 505/298: Analiza korelacji czynników kształtujących politykę wypłat dywidendy przez polskie publiczne spółki akcyjne

Université Jean Moulin 3 (Lyon - 2002 r.)
École de Management de Normandie (Hawr - 2006 r.)
Université Toulouse 1 (Tuluza - 2006r.)

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Medal Komisji Edukacji Narodowej
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

MONOGRAFIE

 

 • Duraj N., Sadowski A., Misztal A., Comporek M., Kowalska M., Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
 • N. Duraj (2019), Walka z przestępczością w Federacji Rosyjskiej. Przykład Republiki Czeczeńskiej, WB, Łódź.
 • N. Duraj (2019), Unormowania prawno-organizacyjne przestępstw w sferze gospodarki w Federacji Rosyjskiej, Łódź.
 • N. Duraj (2018), Sposoby walki z ekstremizmem w Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań, ss. 123.
 • N. Duraj (2016), Rosja a terroryzm. Rozwiązania prawno-organizacyjne, Wydawnictwo PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna, Łódź, ss. 173.

 

WYBRANE ARTYKUŁY

 • N. Duraj (2017), System przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Federacji Rosyjskiej, „Studia Prawno-Ekonomiczne", CII, ss: 11-225.
 • N. Duraj (2017), Przestępstwa o charakterze ekonomicznym, popełniane na terytorium Federacji Rosyjskiej i ich unormowanie w rosyjskim Kodeksie karnym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie", XVIII/9/I, ss: 101-112.
 • N. Duraj (2015), Zagrożenie aktami terrorystycznymi a strategie realizowania działalności antyterrorystycznej na przykładzie Federacji Rosyjskiej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie", XVI, ss: 115-127.

 

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź