Sobota, 17 kwietnia 2021, tydzień nieparzysty (15)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Dr Renata Pisarek-Bartoszewska, Pasażerski transport lotniczy. Wyzwania rynkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Dr hab. Natasza DurajBezpieczeństwo ekonomiczne a przestępstwa gospodarcze. Analiza uwarunkowań prawno-organizacyjnych na przykładzie Federacji Rosyjskiej", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Dr Michał ComporekZarządzanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwie. Wymiary-modele-ocena. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

 

Dr Anna Misztal oraz dr A. Fajczak-Kowalska, Green IT w zrównoważonym biznesie. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2020.

Kowalska M., Misztal A., Wpływ bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Duraj N., Sadowski A., Comporek M., Kowalska M., Misztal A., Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Kowalska M., Misztal A.Ekologiczny rozwój przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

Duraj N., Walka z przestępczością w Federacji Rosyjskiej. Przykład Republiki Czeczeńskiej, WB, Łódź 2019.

Duraj N., Unormowania prawno-organizacyjne przestępstw w sferze gospodarki w Federacji Rosyjskiej, Łódź 2019.

Kauf S., Kramarz M., Sadowski A., Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Kontekst zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Misztal A.Funkcjonowanie e-biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Szopik-Depczyńska K., Misztal A., Wojtaszek H., Innowacyjna gospodarka. Zrównoważony rozwój, ekoinnowacje i obszary wsparcia systemowego, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2018. 

Duraj N.Sposoby walki z ekstremizmem w Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2018.

Jadczak R., Kowalska M., Kierunki rozwoju logistyki, Wyd. Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017.

Misztal A., Wpływ Unijnej polityki regionalnej na zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego pogranicza Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Comporek M.Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Szołtysek J., Sadowski A., Kalisiak-Mędelska M., Logistyka społeczna. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Kauf S., Płaczek E., Sadowski A., Szołtysek J., Twaróg S., Vademecum Logistyki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

Duraj N. (red.), Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Duraj N., Pieloch-Babiarz A. (red.), Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Duraj N., Papiernik-Wojdera M., Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Papiernik-Wojdera M., Duraj J., Przedsiębiorczość a innowacyjność, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

Sadowski A., Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania odpadów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

Duraj N., Rezerwy a strategie finansowe publicznych spółek akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

Sadowski A., Restrukturyzacja polskiego przemysłu piwowarskiego, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Radom 2002.

Duraj N., Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.

Papiernik-Wojdera M., Duraj J. (red), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002.

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź