Sobota, 17 kwietnia 2021, tydzień nieparzysty (15)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

AKTUALNOŚCI

Nowa publikacja

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją, której współautorem jest Pan dr hab. inż. Adam Sadowski, prof UŁ pt "Potential of Waste Biomass from the Sugar Industry as a Source of Furfural and Its Derivatives for Use as Fuel Additives in Poland" w czasopiśmie wysokopunktowanym "Energies" (100 punktów).

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/24/6684

Panu Profesorowi gratulujemy i życzymy dalszych międzynarodowych sukcesów.

Opublikowane: 21-12-2020

Nauka i biznes- wykład przedstawiciela biznesu

W dniu 14.12.2020 na zaproszenie dra hab. inż. Adama Sadowskiego, prof. UŁ w wykładzie Supply Chain Management wziął udział Pan dr Zbigniew Galar. Pan Doktor ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw w obszarze data analysis oraz data processing w największych krajowych i międzynarodowych korporacjach. Temat jak podjął dotyczył farmaceutycznego łańcucha dostaw i wyzwań stojących przed nim w kontekście COVID-19.

Panu Doktorowi serdecznie dziękujemy za poprowadzenie niezwykle ciekawego Wykładu, opartego o własne doświadczenia biznesowe. 

Opublikowane: 14-12-2020

Seminarium międzywydziałowe

seminarium-miedzyw.jpg

Pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym (26.11.2020, godz. 18:00) odbędzie się Seminarium Międzywydziałowe "Cyfrowy i inteligentny łańcuch dostaw jako narzędzie pokonywania barier logistycznych". Prelekcję poprowadzi Pan dr Zbigniew Bentyn z Katedry Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Nasz Wydział reprezentować będzie Zespół Katedry Analizy
i Strategii Przedsiębiorstwa. 

Opublikowane: 26-11-2020

Akademia Uniwersytetu Łódzkiego- PAP

logo.jpg

Zachęcamy do zapoznania się z notatką w Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej (PAP) sporządzoną na bazie publikacji Duraj N., Sadowski A., Comporek M., Kowalska M., Misztal A., Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Opublikowane: 24-11-2020

Nowa monografia

renata.jpg

Szanowni Państwo, 

zachęcamy do zapoznania sie z nową monografią naukową Pani Dr Renaty Pisarek-Bartoszewskiej pt. "Pasażerski transport lotniczy. Wyzwania rynkowe", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Opublikowane: 20-11-2020

Seminarium: Logistyka w przedsiębiorstwie: 19.11.2020, godz. 9:30

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Kierownik Katedry Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa dr hab. Nataszy Duraj, prof. UŁ, dr hab. inż. Adama Sadowskiego, prof. UŁ oraz Pracowników Jednostki zapraszamy Studentów kierunków Ekonomia i Logistyka do wzięcia udziału w seminarium pt. "Logistyka w przedsiębiorstwie", które odbędzie się na teamsach w czwartek 19 listopada 2020 o godz. 9:30.

Agenda seminarium:

 • Wykład dr hab. inż. Adama Sadowskiego, prof. UŁ na temat "Zrównoważonego zarządzania łańcuchami dostaw";
 • Logistyka w przedsiębiorstwie- prezentacja specjalności;
 • Dyskuja na temat współczesnych wyzwań logistyki.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: anna.misztal@uni.lodz.pl

Opublikowane: 15-11-2020

Nowa monografia

bezpie.jpg

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z nową monografią napisaną przez Kierownik Katedry Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa dr hab. Nataszę Duraj, Prof. UŁ pt. "Bezpieczeństwo ekonomiczne a przestępstwa gospodarcze. Analiza uwarunkowań prawno-organizacyjnych na przykładzie Federacji Rosyjskiej", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020. Pani Profesor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opublikowane: 06-11-2020

Nowa publikacja

the-russian-federation-230-250x330.jpg

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z rozdziałem napisanym przez Pana Profesora dr hab. inż. Adama Sadowskiego, Resistance of the Military Logistics System of the Armed Forces of the Republic of Poland to Contemporary Threats from the Russian Federation (Chapter 10) [in:] Mirosław Banasik Piotr Gawliczek Agnieszka Rogozińska, The Russian Federation and International Security, Difin, 2020.

Opublikowane: 02-11-2020

Nowe monografie

comporek-zarzadzanie-wynikiem-260x370.jpg

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi monografiami naukowymi Pracowników Katedry:

- Dr Michał Comporek (2020). Zarządzanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwie. Wymiary-modele-ocena. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

- Dr Anna Misztal oraz dr A. Fajczak-Kowalska (2020). Green IT w zrównoważonym biznesie. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.

 

Opublikowane: 01-11-2020

Publikacja Lista A

springer.jpg

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z publikacją autorstwa dr Aleksandry Pieloch-Babiarz, dr Anny Misztal, mgr Magdaleny Kowalskiej  pt. "An impact of macroeconomic stabilization on the sustainable development of manufacturing enterprises: the case of Central and Eastern European Countries" w szwajcarskim czasopiśmie naukowym "Environment, Development and Sustainability. A Multidisciplinary Approach to the Theory and Practice of Sustainable Development" (Impact Factor= 2.191).

https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-020-00988-4

Opublikowane: 25-09-2020

Konferencja naukowa- współorganizator Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa

ponznan-2020.jpg

Szanowni Państwo,

Pracownicy Katedry Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa, w tym Pani Kierownik dr hab. Natasza Duraj, prof UŁ oraz dr hab. inż. Adam Sadowski, prof UŁ wezmą udział w "VI edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Logistyka 2020. Logistykacja gospodarki światowej", która odbędzie się w dniach 24-25.09. 2020 w Poznaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z materialnymi efektami prowadzonych badań. W szczególności zapraszamy na panel prowadzony przez dr hab. inż. Adama Sadowskiego, prof. UŁ oraz prof. dr hab. Piotra Banaszyka pt "Logistyka w gospodarce światowej".

Opublikowane: 15-09-2020

PRACA SEKRETARIATU 24.08-30.09

W okresie 24.08-30.09 sekretariat naszego Instytutu pracuje w następujący sposób:

 1. Dyżury w budynku wydziału odbywają się w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 9.00-15.00. Dostępna jest jedna osoba z obsługi administracyjnej Instytutu (na zmianę). 
 2. W pozostałe dni pozostaje praca zdalna.
Opublikowane: 01-06-2020

Publikacja

kowalska_misztal-wplyw-bezpieczenstwa.jpg

Szanowni  Państwo, 

zachęcamy do zapoznania się nowością wydawniczą autorstwa mgr M. Kowalskiej i dr Anny Misztal pt. "Wpływ bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa".  Zawiera ona omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z rozwojem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym oraz jego determinantami, a także dotyczy istoty bezpieczeństwa finansowego, czynników je kształtujących oraz jego wskaźnikowej oceny. Na szczególną uwagę zasługuje statystyczna ocena wpływu poziomu bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw.

Opublikowane: 01-06-2020

Monografia naukowa

bezp..jpg

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z nową monografią pt "Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy" autorstwa Pracowników naszej Katedry dr hab. Nataszy Duraj (prof. UŁ), dr hab. inż. Adama Sadowskiego (prof. UŁ), dr Michała Comporka, mgr Magdaleny Kowalskiej, dr Anny Misztal. Poruszono w niej ważne i aktualne problemy związane z:

 • bezpieczeństwem ekonomicznym i bezpieczeństwem finansowym jako determinantami efektywnego funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstwa;
 • problemami zarządzania bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstwa;
 • bezpieczeństwem w zarządzaniu łańcuchem dostaw;
 • bezpieczeństwem finansowym polskich przedsiębiorstw transportowych w latach 2008–2017;
 • bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstw logistycznych notowanych na GPW w Warszawie.   
Opublikowane: 23-05-2020

Publikacja w European Research Studies Journal

as_2.jpg

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z wysokopunktowanym artykułem pt. "Logistics Development in European Countrises: The Case of Poland" w European Research Studies Journal, którego współautorem jest dr hrab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ. Panu Profesorowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Link: https://www.ersj.eu/journal/1606

Opublikowane: 13-05-2020

Projekt badawczy

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że mgr Magdalena Kowalska i dr Anna Misztal uczestniczyły w okresie od maja 2019 do lutego 2020 w ogólnopolskim projekcie badawczym "Ekonomia, Finanse i Zarządzanie w Perspektywie Interdyscyplinarnej", którego celem było realizowanie badań ilościowych i jakościowych dotyczących zagadnień związanych z ekonomią, finansami i zarządzaniem.

Opublikowane: 10-05-2020

Artykuł naukowy

Szanowni Państwo,

zachęcamy wszystkich Studentów do zapoznania się z pracami naukowymi:

Opublikowane: 02-04-2020

Raport Covid19

Szanowni Państwo, 

polecamy raport dla Polskiej Agencji Prasowej dr hab inż. A. Sadowskiego, prof. Uł oraz dr Z. Galara pt "Powstrzymać epidemię Covid19: najważniejsza jest prewencja"

https://www.pap.pl/centrum-prasowe/606564,powstrzymac-epidemie-covid19-najwazniejsza-jest-prewencja.html

Opublikowane: 17-03-2020

ODWOŁANE ZAJĘCIA DO 14 KWIETNIA

UWAGA

 

Drodzy Studenci,

wszystkie zajęcia dydaktyczne, egzaminy i konsultacje zostają odwołane do 14 kwietnia (wtorek). O dalszych decyzjach Rektor będzie informował na stronie www.uni.lodz.pl, Facebooku, Instagramie i Twitterze.

 

Dear Students,  

all classes, consultations, exams and other activities at the University are cancelled till 14 April (Tuesday). Further notices will be published at the website of the University www.uni.lodz.pl, Facebook, Instagram and Twitter profiles.

Opublikowane: 11-03-2020

Konsultacje

W bieżącym tygodniu konsultacje dra Michała Comporka odbędą się w piątek 6 marca w godz. 10.00-11.30.

Opublikowane: 03-03-2020

Raport dla Polskiej Agencji Prasowej autorstwa dr hab. inż. Adama Sadowskiego i dr Zbigniewa Galara

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z "Raportem ekspertów UŁ na temat rozwoju epidemii Coronavirusa" autorstwa dr hab. inż. Adama Sadowskiego, prof. UŁ oraz dr Zbigniewa Galara.

Raport dostępny na stronach:

 

Opublikowane: 04-02-2020

Notki dla Polskiej Agencji Prasowej

Zapraszamy do zapoznania się z notkami przygotowanymi przez dr Annę Misztal i mgr Magdalenę Kowalską dla Polskiej Agencji Prasowej:

 • "Bezpieczny rozwój. Ekspertki UŁ o zrównoważonym rozwoju i bezpieczeństwie finansowym firm" http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/194626/Bezpieczny-rozwoj--Ekspertki-UL-o-zrownowazonym-rozwoju-i-bezpieczenstwie-finansowym-firm;
 • "CSR w biznesie. Społeczna odpowiedzialność biznesu - czym jest i komu się opłaca?", http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.akademiaul.aktualnosci/193477/CSR-w-biznesie--Spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu---czym-jest-i-komu-sie-oplaca-
Opublikowane: 29-01-2020

Info- dr M. Comporek

W dniu 12 grudnia wykład dra Michała Comporka z "Marketingu" (dedykowany studentom 1 roku Logistyki) odbędzie się o godz. 11.30 w sali C101. Jednocześnie zmianie ulegają godziny konsultacji dra Michała Comporka - odbędą się one w godz. 9.45-11.15

Opublikowane: 11-12-2019

Prace naukowo-badawcze

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w ramach cyklu szkoleń wewnętrznych zainicjowanego przez Panią dr hab Nataszę Duraj, prof. nadzw. UŁ odbyły się dwa cykle szkoleń:

Cykl I: "Rachunkowość i wyzwania rozwoju przedsiębiorstw", w ramach którego analizowano następującą problematykę badawczą:

 • dr hab Natasza Duraj "Rezerwy na zobowiązania w systemie rachunkowości finansowej przedsiębiorstw";
 • dr hab Adam Sadowski "Analiza kosztów logistycznych w zarządzaniu łańcuchami dostaw";
 • dr Marzena Papiernik-Wojdera "Zrównoważony wzrost przedsiębiorstw jako koncepcja zarządzania"
 • dr Michał Comporek "Detekcja praktyk w zakresie zarządzania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa";
 • dr Anna Misztal "Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w globalnej gospodarce"
 • mgr Magdalena Kowalska "Zmiany w Ustawie o rachunkowości od 2019 r."
Cykl II: "Bezpieczeństwo finansowe i wyzwania logistyki we współczesnym przedsiębiorstwie" w ramach, którego przedstawiono następujace zagadnienia naukowe:
 • dr Natasza Duraj "Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe jako determinanty efektywnego funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstwa";
 • dr hab Adam Sadowski "Bezpieczeństwo w zarządzaniu łańcuchem dostaw";
 • dr Marzena Papiernik-Wojdera "Znaczenie kapitału obrotowego dla kształtowania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa";
 • dr Michał Comporek "Analiza różnic memoriałowych jako narzędzie oceny jakości sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa";
 • dr Anna Misztal "Syntetyczna ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa- modele probitowe i logitowe";
 • mgr Magdalena Kowalska "Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw transportowych w wybranych krajach Unii Europejskiej".

Pragniemy poinformować, że materialnyym wyrazem zdobytej wiedzy będzie stworzenie monografii naukowej "Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw sektora TSL- wybrane problemy", której planowany termin wydania to pierwsza połowa 2020 r.

Opublikowane: 21-11-2019

Konferencja PTE Oddział w Łodzi

pte.jpg

Szanowni Państwo w dniu 18 listopada odbyła się IV Konferencja nt. „Ekonomiczne, finansowe i logistyczne wyzwania wobec współczesnych przemian gospodarczych” – „Logistyka w erze czwartej rewolucji przemysłowej”, którą poprowadził Pan dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ.

Celem konferencji było przedstawienie aktualnych problemów nurtujących współczesną gospodarkę, z punktu widzenia ekonomii, finansów i logistyki. Podczas obrad wręczono również wyróżnienia Laureatom XI Edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Opublikowane: 20-11-2019

Podziękowania dla Studentów

Drodzy Studenci,

bardzo serdecznie dziękujemy za tak liczne zapisy na specjalności, seminaria i wykłady do wybory prowadzone przez Pracowników naszej Katedry. Jest nam niezmiernie miło i obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby zajęcia prowadzone były w sposób przejrzysty i poszerzały Państwa wiedzę w zakresie finansów i logistyki przedsiębiorstwa.

Do zobaczenia już wkrótce.

Opublikowane: 19-11-2019

OFERTA SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU LOGISTYKA NA SEMESTR LETNI 2019/2020

Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem


Siatka dla studiów stacjonarnych I stopnia:  LINK

Siatka dla studiów niestacjonarnych I stopnia:   LINK

Opublikowane: 08-11-2019

OFERTA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU: LOGISTYKA W GOSPODARCE

Studia stacjonarne II stopnia:

 • dr hab. Adam Sadowski, prof. nadzw. UŁ: "Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Rynek TSL. Logistyka transportu"
 • dr Marzena Papiernik-Wojdera: "Marketingowe i finansowe uwarunkowania logistyki w przedsiębiorstwie"
 • dr Michał Comporek: "Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych"


Studia niestacjonarne II stopnia:

 • dr hab. Adam Sadowski, prof. nadzw. UŁ: "Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Rynek TSL. Logistyka transportu"
 • dr Anna Misztal: "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw transportowych"
Opublikowane: 07-11-2019

KONFERENCJA: LOGISTYKA 2020. LOGISTYKACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

W dniach 12-13 marca 2020 roku w Poznaniu będzie miała miejsce kolejna konferencja z cyklu „Logistyka 2020. Logistykacja gospodarki światowej”. Jej współorganizatorem jest Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa. Głównym organizatorem przyszłorocznej edycji jest Katedra Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw z UE w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowane: 06-11-2019

SPECJALNOŚCI

SPECJALNOŚCI

rok akademicki 2017/2018

 LINK

Opublikowane: 06-11-2016

TERMIN OBRON PRAC DYPLOMOWYCH

Najbliższy termin obron prac licencjackich i magisterskich w Katedrze Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa: 18 listopada 2019 r., godz: 11:20, pokój F21.

Opublikowane: 05-11-2019
ARCHIWUM ›
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź